TRSATSKE LITANIJE

Gospodine, pomiluj nas!
Kriste, pomiluj nas!
Gospodine, pomiluj nas!
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Duše Sveti, Bože, pomiluj nas!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, pomiluj nas!
Svih Svetih Bože, pomiluj nas!

Sveta Marijo, moli za nas
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Sveta majko Stvoritelja,
Sveta majko Isukrstova,
Sveta majko Sina Božjega,
Sveta majko Isusova,

Sveta mati Spasitelja, moli za nas
Sveta mati ljubaznosti,
Sveta mati ljubavi,
Sveta mati milosrđa,
Sveta mati dobrote,
Sveta mati pravde,
Sveta mati jedinstva,
Sveta mati milosti,

Sveta mati Cesarova,
Sveta mati čistoće,
Sveta mati pomirbenosti,
Sveta mati složnosti,
Sveta mati djevičanstva,
Sveta mati slatkosti,
Sveta mati vječnosti,
Sveta mati blagoslova,

Sveta mati dobrohotnosti,
Sveta mati svjetlosti,
Sveta mati ljepote,
Sveta mati stege,
Sveta mati pomoći,
Sveta mati istine,
Sveta mati zasluge,
Sveta mati jakosti,

Sveta mati slave,
Sveta mati pravednih,
Sveta mati sirota,
Sveta mati ubogih,
Sveta mati utješenja,
Sveta mati radovanja,
Sveta mati mudrosti,
Sveta mati dragosti,

Sveta mati sinova Božjih,
Sveta mati veličanstva,
Sveta mati bojažljivih,
Sveta mati ufanja,
Sveta mati spasenja,
Sveta mati svetosti,
Sveta mati naučavanja,
Sveta mati savršenosti,

Sveta mati premudrosti,
Sveta mati radosti,
Sveta mati darivanja,
Sveta mati blaženstva,
Sveta mati uzvišenja,
Sveta mati čednosti,
Sveta mati neporočna,
Sveta mati neoskvrnjena,

Sveta mati otpuštanja,
Sveta mati kreposti,
Sveta mati časna,
Sveta mati nevoljnih,
Sveta mati ustrpljenih,
Sveta mati anđelska,
Sveta mati nebesa,
Sveta mati svijeta,

Sveta mati Djedovine,
Sveta mati slobode,
Sveta mati svih veselja,
Sveta mati sreće,
Sveta mati zdravlja,
Sveta mati skrušenosti,
Sveta mati naša,

Učiteljice poniznosti,
Učiteljice darivanja,

Djevo djevica,
Djevo moguća,
Djevo milosrdna,
Djevo hvaljena,
Djevo sveta,
Djevo ufanja,
Djevo lijepa,

Zrcalo pravde,
Stole mudrosti,
Počelo čistoće i radosti,
Prebivalište duhovno,
Posudo poštenja,
Posudo mnoge poniznosti,
Posudo svake svetosti,

Ružo otajstvena,
Tomju časni,
Dome i kovčeže zavjetni,
Utvrdo mira,
Zvijezdo zornice,
Svjetlosti podnevna,
Ljepša od mjeseca,

Stane božanstveni,
Boravište svetosti,
Prebivalište Duha Svetoga,
Duha Svetoga radosti,
Posudo Duha Svetoga,
Kruno sveta,
Prijestolje Salamonovo,

Vrata rajska,
Cvijete djevičanstva,
Izvore čistoće,
Vrelo svetosti,
Spasenje nemoćnih,
Utočište grešnika,
Utješiteljice žalosnih,

Kraljice anđela,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,
Kraljice mučenika,
Kraljice ispovjednika,
Kraljice djevica,
Kraljice patrijarha,
Kraljice svih svetih,

Po Sinu tvojemu, oslobodi nas, Gospođo!
Po učenju tvojem,
Po navještenju tvojem,
Po rođenju njegovom,
Po muci njegovoj,
Po smrti njegovoj,
Po uskrsnuću njegovu,
Po uzašašću njegovu,

Po Duhu Svetome Tješitelju,
Po veselju u kom prebivaš sa Sinom,
Po sedmeru veselju tvojem,

Od mnogih grijeha,
Od muka paklenih,
Od nagle i iznenadne smrti,
Od smrti vječne,
Od duha nečistoće,
Od napasti putene,
Od mišljenja zloga,
Od duha ispraznoga,
Od duha sablazni,
Od duha lakomosti,
Od pogibelji vječne smrti,
Od zlih djela,
U dan sudnji,

Grešnici, tebe molimo, usliši nas!
Da nam oprostiš, tebe molimo, usliši nas!

Gospodine, pomiluj
Isukrste pomiluj!
Gospodine, pomiluj!

Pomolimo se.
Podaj nam, molimo Gospodine, da mi koji slavimo Blaženu Djevicu Mariju kao majku i kraljicu, osigurani njezinim zagovorom budemo, zavrijedimo postići mir u sadašnjosti i slavu u budućnosti.

Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

LITANIJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče, nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Sveta Marijo, moli za nas
Sveta Bogorodice
Sveta Djevo djevica
Majko Kristova
Majko Crkve
Majko Božje milosti
Majko prebistra
Majko prečista
Majko neoskvrnjena
Majko nepovrijeđena
Majko ljubazna
Majko divna
Majko dobrog savjeta
Majko Stvoriteljeva
Majko Spasiteljeva
Djevice premudra
Djevice časna
Djevice hvale dostojna
Djevice moćna
Djevice milostiva
Djevice vjerna
Ogledalo pravde
Prijestolje mudrosti
Uzroče naše radosti
Posudo duhovna
Posudo poštovana
Posudo uzorna pobožnosti
Ružo otajstvena
Tornju Davidov
Tornju bjelokosni
Kućo zlatna
Škrinjo zavjetna
Vrata nebeska
Zvijezdo jutarnja
Zdravlje bolesnih
Utočište grešnika
Utjeho žalosnih
Pomoćnice kršćana

Kraljice anđela
Kraljice patrijarha
Kraljice proroka
Kraljice apostola
Kraljice mučenika
Kraljice priznavalaca
Kraljice djevica
Kraljice svih svetih
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta
Kraljice na nebo uznesena
Kraljice svete krunice
Kraljice mira
Kraljice obitelji
Kraljice franjevačkog Reda

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

S-Moli za nas sveta Bogorodice.
O-Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.
Dopusti nama slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.