ŽUPA SV. JURJA MUČENIKA NA TRSATU

POVIJEST ŽUPE

Kada su krčki knezovi Frankopani dobili od kralja Andrije Trsat na upravljanje 1223. godine, sagradili su kaštel (castellum – današnja kula) sebi za stanovanje i za vojnu posadu.

Ispod kaštela su u zavjetrini podigli crkvu sv. Jurja mučenika (današnje svetište župne crkve), zaštitnika vitezova. Odabrali su ga za svoga obiteljskog patrona i njemu u čast su gradili crkve po mjestima kojima su upravljali.

U istom stoljeću nastaje župa sv. Jurja mučenika na Trsatu i spominju se dva župnika, vlč. Paškal Vazmina, prvi poznati župnik i potpisnik vinodolskog zakonika (1288) koji spada među prve pravne dokumente u Europi! Izaslanici Trsata ili kako se u zakoniku kaže “iz Crsata” bili su plovan Vazmina, satnik Nedrag, sudac Dominik i Vika.

Vlč. Aleksandar Đurđević, za vrijeme čijeg župnikovanja povijest bilježi prijenos časne nazaretske kućice na Trsat 10. svibnja 1291. god. Knezovi Frankopani ga šalju kao vođu poslanstva kako bi u Nazaretu ispitali vjerodostojnost dolaska svete kuće. On je to opisao u Medvedgradskim uspomenama koje na žalost nisu sačuvane.

 1. – Trsatski plovan (župnik) Mikula Antonić sastavio je 20. studenoga kao notar Trsata spis ” Popisana mnoga običanja, ka od starine jesu obvršavana na Trsašćini…” To je zbirka običajnih uredaba za obavljanje službe u župnoj crkvi sv. Jurja, dužnosti kaštalda i običaja kod općine, koja su priznavali trsatska vlastela, modruški biskup i kapetan Trsata i Rijeke.
  Prva crkva, znatno manja od današnje, bila je produljena do današnjeg kora za vrijeme župnika Nikole( Mikule) Antonića 1660.god.
 2. – posvećena je crkva i oltar sv. Jurja mučenika te su u smještene svete moći, a 1674.god. posvećeni su oltari sv. Sebastijana i Blažene Djevice od Karmela i u njih smještene svete moći. o tome svjedoči ploča svetištu crkve.

Svetište crkve sv. Jurja

Kapela sv. Dizme iz 1689.god. – danas kapela Srca Isusova – jako je bila razorena u vrijeme potresa 1750.god.Nakon četiri godine dao ju je iznova zazidati župnik Josip Zandonati

 1. 1866. – produljena je crkva za širinu kora, sagrađen kor i današnji toranj u koji su smještena tri zvona, premda je toranj i prije postojao i u njemu su bila zvona. Glavni oltar nabavio je župnik Jakov Thianić 1797.god. kao svjedoči natpis: Sub JakoboThian parochoet protonotario apostolico benefactore 1797.
  Na oltaru su i kipovi sv. Šimuna i sv. Matije. U sakristiji je krasan ormar sa intarzijama, nije zapisano tko ga je i kada nabavio.
 2. – škola – sastavljen popis učenika s Trsata i Vežice s potpisom župnika Fabijana Sablića i glavara Jakova Matkovića pa je tih godina otvorena prva osnovna škola . Od godine 1818 /1819. započela škola.
  Nastava je bila na njemačkom jeziku , pa pečat škole iz 1822 glasi ” Pfarrschule von Trsat” (župna škola Trsat) Škola je bpočela sradom u Franjevačkom samostanu Trsat . Prvi učitelji su bili franjevci: Karlo Grasel i Benedikt Dimmer. Upotrebljavali su se dvojezično pisani udžbenici, usporedno s njemačkim bio je hrvatski tekst. Učilo se čitati , pisati, vjeronauk i računanje. Njegovalo se pjevanje i krasopis.
 3. – postavljeni su novi oltari sv. Sebastijana i Blažene Djevice Karmelske sizradio ih je riječanin , klesar Dorigo, a nove kipove riječanin De Marchi. Crkva je oslikana- obojana.1905. – su nabavljeni novi prozori (cizilirano staklo). Te je godine nabavljeno novo misno ruho (crveno i crno) i nove klupe za crkvu i patronatska klupa sa likom sv. Jurja, radio ih je majstor Gregorić u Delnicama. U crkvi su bile male orgulje (organulum) već 1772. god. Druge su nabavljene 1866.god. iz crkve sv. Jeronima u Rijeci, a bile su vrlo trošne i pokvarene. A 1903.god. nabavljene su nove orgulje iz tvrtke Tuček za 1.900 kruna.
  1916. – s tornja sv. Jurja uzeta su dva zvona i jedno s kapele na groblju -za topove. 1918.god. mjesna vlast je poskidala metalne svirale s orgulja za ratne svrhe. Nabavljeno je zvono za kapelu na groblju i za župnu crkvu.
  1924. – mjesna zajednica na Sušaku dala je 8ooo dinara za popravak orgulja. Popravljena je kapela na groblju.
  1925. – nabavljena su nova zvona za župnu crkvu: u As-molu, as-sv. Jurja (548 kg.) u čast zaštitnika župe, h^ zvono Majko Božje milosti, čuvaj nas od zla i des (162 kg.),- sv.Sebastijane, brani nas od kuge.
  A kapela na groblju dobila je novo zvono glas e^(134 kg.) “Žive zovem, mrtve plačem!”
  1929. – otvorena je osnovna škola u Orehovici.
  1930.– grad je sagradio nove stepenice od Sušaka do Trsata.
  1938.– na Sušaku je osnovana župa sv. Ćirila i Matoda, a 1942.god župa sv.Terezije od Djeteta Isusa na Vežici. Obje župe su nastale dijeljenjem župe sv.Jurja koja se time jako umanjila.
  1973. – obnovljena je izvana i iznutra kapela sv. Mihovila na groblju.
  1974.– župna crkva je dobila novi krov i žljebove.
  1976. – u crkvu su postavljene prednje nove klupe (metalna konstrukcija i jelove daske) i nabavljene nove elektronske orgulje “Farfisa”.
  1977.– bračni par Josip i Vilma Smokvina iz Sušaka darovali su župi gipsani reljef sv. Jurja. On je slijedeće godine 1978. ugrađen u novi oltar prema
  puku. Još su po zidovima crkvene lađe postavljene mramorne ploče.
  1979.god. iznutra je obojana crkva.
  1991.-vođenje župe nadbiskup dr. Anton Tamarut povjerio je trsatskim franjevcima.
  1993.– izvana je obnovljena kapela sv. Mihovila na groblju. 1995.god. stavljen je novi krov na crkvu sv. Jurja, i nova žbuka iznad oltara Srca Isusova a tako i u jednom dijelu sakristije.
  2000. – obnovljene su klasične orgulje na koru tako da se na njima može svirati.
  2001. povučena je nova električna instalacija i postavljena su nova rasvjetna tijela, zatim su popravljene električne orgulje “Farfisa”.
  izbetonirana staza uz crkvu
  2003. orgulje Farfisa koje su stajale uz oltar Srca Isusova dotrajale su pa su nabavljene nove Cantorom III , darom jedne vjernice.
  Nabavljen novi kip sv, Jurja i postavljen na oltar gdje je nekoć stajala slika sv. Jurja koja već neko vrijeme stoji u župnom arhivu.
  Uređeni su zidovi i obojana unutrašnjost crkve.
  2007. provala u crkvu uništena ulazna vrata koja su zamijenjena novima.
  2008. uređuje se unutrašnjost crkve- namještaj. Obnovljen(posrebren) stari procesionalni križ i svijećnjaci. Napravljen je i novi ambon kombinacija željezo- kamen -drvo kako bi se bolje uklopio uz postojeće. Tepih za svetište i sredinu crkve.
  2009. uređena prostorija ureda u župnoj kući. Nabavljeno misno ruho svih liturgijskih boja. Obnovljeni kaleži (pozlaćeni) i ostali svijećnjaci i kandila za vječno svjetlo(posrebreni). Za kapelu sv. Mihaela na groblju nabavljen je kip Srca Isusova a iz crkve sv. Jurja prenijeli smo kip Majke Božje i postavili uz oltar.

 

 

zupa sveti juraj trsat rijeka
zupa-trsat