MOLITVA MAJCI LJUBAVI

Gospo Trsatska, naša lijepa Mati,

dolazim Ti iskreno srce predati.

 

Ti si moja nada, utočište, snaga,

Ti si ljepota, dobrota, ljubav bez kraja.

 

Majko ljubavi, Isusa zamoli

da me s Braniteljem Svetim osposobi,

 

volju Očevu vršiti u pouzdanju

i vjerovati trajno Božjem obećanju.

Amen.

Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Gospo Trsatska, naša lijepa Mati, moli za nas!