MALA GOSPA

Marija iako je Velika znala je uvijek ostati mala. Paradoks evanđelja! Ako se ne učiniš malenim nećeš sigurno moći biti velik jer je jedan Veliki: Bog! On može u našim životima zasjati jedino ako postanemo mali! Onda odjednom i mi smo veliki!

 

ROĐENJE MARIJE početak je boljega svijeta.

Slavimo rođendan naše nebeske Majke. Ona je kraljica neba i zemlje, ne samo neba, Ona vlada po svojoj djeci i na zemlji! Ona je moćna zaštita od svakog zla. Ona je Spasitelju svijeta, Sinu Božjemu dala ljudsku narav. Po njoj je Isus Krist pravi čovjek. Pravi Bog po Mariji je i pravi čovjek.
Bog je stvorio Mariju pod srcem sv. Ane kao novo ljudsko biće. Božje je djelo svako ljudsko začeće, On je tvorac svakog novog života!

ZAČETI SE, RODITI SE i ŽIVJETI PO BOŽJEM tri su sveta vremana svakoga od nas. Bog je stvorio čovjeka za život i još više: za život vječni. Čovjek stvoren od Boga može i treba, u svijetlu Božje Objave sv. Pisma, razumijeti sebe i ostvariti smisao svog života. U tome nam najbolje pomaže Blažena Djevica Marija, Majka Božja i Majka naša.

 

Marijo naša nebeska Majko, sretan ti rođendan! Pomoćnice naša, moli za nas!

Svetište Majke Božje Trsatske Rijeka

Slavimo rođendan toga divnoga Božjega hrama, rođendan Bogomajke, presvete Bogorodice Blažene Djevice Marije. Nju su u Starom zavjetu pretkazali i navijestili Bogom nadahnuti pisci i proroci. Ona ima svoju povijest daleko prije svoga rođenja. Ona je zapisana već na prvim stranicama Svetoga pisma.

Nakon pada praroditelja u grijeh Bog im se ukazuje, prekorava ih zbog neposlušnosti i tjera ih iz raja. A zatim Bog sam govori zmiji – zavodniku: “Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu”

(Post 3,15).

Crkva nas uči u svojem Učiteljstvu: drugi vatikanski sabor uči da je Marija proročki označena u tome obećanju o pobjedi nad zmijom, a koje bi dano našim praroditeljima pošto su sagriješili (usp. Lumen gentium, br. 55). “S Marijom, uzvišenom kćeri sionskom, poslije dugog čekanja obećanja, ispunjaju se vremena i ustanovljuje se nova Ekonomija, kad je Sin Božji od nje uzeo ljudsku narav, da otajstvima svoga tijela oslobodi čovjeka od grijeha.” Marija je Božje remek-djelo, pretkazano unaprijed tolikim slikama, simbolima i usporedbama.

Sveto Pismo kaže: “Miris je haljina tvojih kao miris libanski. Ti si vrt zatvoren, sestro moja, nevjesto, vrt zatvoren i zdenac zapečaćen. Mladice su tvoje vrt mogranja pun biranih plodova: nard i šafran, mirisna trska met, sa svim stabljikama tamjanovim, smirna i aloj s najboljim mirisima”.

(Pjesma nad pjesmama 4,10-14)

Mariju naviješta prorok Izaija kad govori o znaku Emanuela. “Evo, začet će djevica i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!”

(Iz 7,14).

Isto tako prorok Mihej, govoreći o nevolji i slavi doma Davidova, kaže: “Zato će ih Gospod ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi”

(Mih 5,2).

Na Mariju, Crkva u prenesenom značenju primjenjuje i ove divne Sirahove slike: Uzrastoh kao cedar na Libanu i kao čempres na gori Hermonu. Uzrastoh kao palma u Engadu i kao ružičnjaci u Jerihonu. Kao divna maslina u dolini, uzrastoh kao makljen nad vodama. Rasuh miomiris svoj kao cimet i drvo bagremovo, i zamirisah mirisom kao smirna izabrana, kao galban, oniks i stakte, i kao vonj tamjanov u šatoru. Raširih grane svoje kao terebinta, i grane su moje divne i ljupke. Propupah kao trs mladicama ljupkim, i cvjetovi su moji porod slave i bogatstvu.

(Sir 24,13-17)

 

Velike su starozavjetne žene Debora, Judita, Estera bile također Marijine slike, slike one koja će nam roditi Spasitelja i osloboditelja od zla. Zato nas Crkva danas poziva: “Radosno svetkujmo Rođenje Blažene Marije Djevice: iz nje se rodilo Sunce pravde, Krist Bog naš!” (Ulazna pjesma). To sunce će zasjati siromašnima, neznatnima, potlačenima, onima koji su progonjeni zbog pravednosti. Njezino je rođenje, doista, navijestilo radost cijelom svijetu. Tu radost Crkva danas na Malu Gospu u svom bogoslužju naviješta svijetu.

 

U pripjevnom psalmu kliče: Radujem se u Gospodinu, radujem! Ja se u tvoju dobrotu uzdam, nek mi se srce raduje spasenju tvome! Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro, pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjega!

(Ps 13).

A svoje bogoslužje na današnji dan u popričesnoj molitvi Crkva ovako sažima: “Klicala, Gospodine tvoja Crkva, okrijepljena svetim otajstvima i obradovana Rođenjem blažene Marije Djevice, koja svemu svijetu bijaše nada i zora spasenja!”

MAJKO BOŽJA, MOLI SE ZA NAS!