Svaki mladić koji osjeća duhovni poziv može se prijaviti u postulaturu. Najbolji je način prijave uz pomoć svećenika koji ga duhovno prati. Mladić koji smatra da ga Bog zove u Franjevački red, trebao bi uz pomoć duhovnika ili samostalno stupiti u kontakt s odgovornim osobama.

Program formacije od ulaska u samostan ili malo sjemenište do ređenja za franjevca-svećenika uključuje potpuni razvoj osobe u svakom pogledu života: duhovni, osobni, obrazovni, kulturni,  franjevački i svećenički smisao života. U procesu odgoja nastoji se mladu osobu usmjeriti prema cjelovitosti za život zajednice kao i za kvalitetu služenja u službi Crkve. Odgoj u našoj zajednici je dugotrajni proces koji prolazi kroz nekoliko faza.Ono što slijedi je kratki pregled odgojnog procesa u našoj zajednici.

Svetište Majke Božje Trsatske Rijeka, Gospa Trsatska
 • osobna odluka
 • razgovor s roditeljima
 • razgovor sa svećenikom
 • prijava i molba
 • dokumenti
 • odobrenje

 

Mladić koji je završio osnovnu školu dolazi u malo sjemenište u Zagreb na Kaptol, a mladić koji je završio srednju školu ide u postulaturu u Samobor na godinu dana, a zatim prema predviđenom programu nastavlja put prema svećeništvu. Nakon postulature slijedi godina novicijata:

 • primanje i oblačenje habita
 • vrijeme studija o zavjetima, o franjevačkom načinu životu i dubljem razumijevanju osobnog poziva
 • u redovitim prilikama novicijat traje godinu dana
 • u našoj Provinciji mjesto novicijata je ovdje kod nas na Trsatu u Rijeci.
 • po završetku novicijata novak piše molbu za pripuštanje na zavjete
 • odgovor Uprave Provincije (provincijala i definitorija) u dogovoru s odgojiteljima
 • ako je odgovor pozitivan, novak privremeno zavjetuje tri zavjeta: siromaštvo, čistoću i poslušnost prema Franjevačkom pravilu, te odlazi u bogosloviju u Zagreb na Kaptol.
 • upis na filozofsko-teološkistudij u Zagrebu na KBF-u.

Redovnik u privremenim zavjetima nastavlja svoj duhovni i ljudski razvoj kroz filozofsko-teološki i odgojni studij u kući odgoja/samostanu. Taj proces razvoja svakog kandidata prate magistar, vicemagistar i zbor odgojitelja. Nakon tri godine života u privremenim zavjetima, na molbu kandidata i odobrenjem Uprave Provincije, polažu se svečani zavjeti. Polaganjem svečanih zavjeta osoba postaje punopravni član redovničke zajednice, Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda.

Redovnik sa svečanim zavjetima, kad ispuni sve uvjete s obzirom na studij i odgoj, može pristupiti ređenju za đakona. Đakonat traje godinu dana. Vrijeme đakonata podijeljeno je na dva dijela: slušanje predavanja i polaganje ispita te vršenje povjerene službe u pastoralu na jednoj od župa.

Nakon godine đakonata, osoba, ako želi i uz pristanak ordinarija, može biti zaređena za svećenika.

Isus kaže: “Žetva je velika, a radnika malo.

Molite Gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju!”

 

Molimo Isusa za nova svećenička i redovnička zvanja u Crkvi!

Gospodine Isuse, svojim Apostolima, nakon uskrsnuća, povjerio si dragocjeno poslanje: „Idite i učite sve narode…“, obećavši njima i nama:

“Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta“. Tražio si od svojih učenika  da se brinu za mnoštvo, kojem si želio dati ne samo hranu koja taži glad, već ukazati na hranu vječnoga života. Iz tog pogleda ljubavi izvire još i danas za svakoga od nas Tvoj poziv: „ Molite Gospodara žetve, da pošalje radnika u žetvu svoju“.

Pomozi nam shvatiti, o Gospodine, da odgovoriti na tvoj poziv znači suočiti se mudro s poteškoćama života, jer znamo da „Učenik nije veći od svojeg učitelja“. Hvala, Gospodine, za ganutljive primjere koje nam uvijek daješ; koji su kadri nadahnuti tolike mlade da slijede Tebe koji si Život i po kome nalazimo istinski smisao i radost našemu životu.

Hvala Ti za tolike svjedoke čiji život je postao misija, u kojoj slobodni od svega, navještaju Tebe s neviđenom originalnošću i čovječnošću.

Sveta Marijo, Kraljice apostola, Majko nade, nauči nas vjerovati, nadati se i ljubiti. Zvijezdo mora, sjaji nad nama, učini nas „misionarima nade“ i vodi nas na našem putu. Amen. (papa Benedikt XVI.)

Ređenjem se prima dar Duha Svetoga koji ređeniku od Krista preko biskupa udjeljuje svetu vlast. (KKC 1538) Svećenici Staroga saveza svojom su zadaćom držali posredovanje između nebeskoga i zemaljskoga, između Boga i njegova naroda.

Budući da je Krist „jedini posrednik između Boga i ljudi“ (1 tim 2,5), on je to svećeništvo ispunio i dovršio. Nakon Krista posvećeno (ministerijalno) svećeništvo može samo biti u Kristu, po Kristovoj žrtvi na križu i na temelju Kristova poziva i apostolskog poslanja. (KKC 1539-1553, 1592)

Kod svećeničkog ređenja biskup zaziva Božju snagu na ređenika, koja mu utiskuje neizbrisivi biljeg, što ga nikada ne će ostaviti. Kao biskupov suradnik svećenik će naviještati riječ Božju, dijeliti sakramente i prije svega slaviti svetu euharistiju. (KKC 1562-1568)