SVETA MISA: MAJKA BOŽJA TRSATSKA 10. svibnja

 

ULAZNA PJESMA
Evo, Gospodin će u sjaju doći, sići će da mirom pohodi svoj narod i da uvede u njemu vječni život.

ZBORNA MOLITVA
Po anđelovu je navještenju, Gospodine Bože, bezgrješna Djevica postala Majkom neizrecive Riječi: ispunjena svjetlom Duha Svetoga, postala je kućom Božjom da bismo se mi cjelovitom vjerom klanjali tolikom Otajstvu i uvijek ga častili poniznom poslušnošću. Po Gospodinu.

DAROVNA MOLITVA
Primi, Gospodine, darove što ih Tebi prinosimo i daj da srca naša, obasjana svjetlom Duha Svetoga, po primjeru blažene Djevice Marije uvijek istražuju i čuvaju što je tvoje. Po Kristu.

PREDSLOVLJE BDM MAJKE BOŽJE TRSATSKE

R. Gospodin s vama.
O. I s duhom tvojim.
R. Gore srca.
O. Imamo kod Gospodina.
R. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
O. Dostojno je i pravedno.

Uistinu je dostojno tebe hvaliti uistinu je pravedno tebe sveti Oče, slaviti u ovom spomenu blažene Djevice Marije.
U Nazaretu ona s vjerom prima navještenje Gabrijelovo i Sina tvoga u vječnosti od tebe rođena, rađa i nama u vremenu kao Spasitelja i brata.
U Nazaretu ona u prisnom zajedništvu sa Sinom gaji početke Crkve i nama predaje predivni uzor života. Ondje blažena Majka postaje učenica Sinu, prima prvine Evanđelja, u srcu ih čuva i u duhu razmišlja.
U Nazaretu prečista Djevica, udružena s pravednim Josipom, vezom bliske i djevičanske ljubavi, tebe hvali pjesmama, tebi se klanja u šutnji, tebe hvali životom i slavi radom.
I stoga s anđelima i sa svima svetima pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

PRIČESNA PJESMA Iv 1, 14
Riječ tijelom postade i nastani se među nama, puna milosti i istine.

POPRIČESNA MOLITVA
Okrijepljeni tijelom i krvlju utjelovljene Riječi, molimo, Gospodine, da po ovim božanskim otajstvima, što ih o blagdanu blažene Djevice Marije radosno primismo, uvijek budemo dionici božanstva tvoga Sina. Koji s tobom.

LITURGISKA ČITANJA

PRVO ČITANJE Iz 7, 10-14 “Evo, Djevica će začeti!”

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov: Zar vam je malo dodijavati ljudima pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel, S nama Bog!«

Riječ Gospodnja.

PRIPJEVNI PSALAM 84 (83), 5. 6. 8. 9-11

Srce moje i tijelo moje kliču Bogu živome!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Blaženi koji prebivaju u Domu tvome
slaveć’ te bez prestanka!
Blažen komu je pomoć u tebi
dok se sprema na svete putove!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gospodine, Bože nad Vojskama, čuj molitvu moju,
poslušaj, Bože Jakovljev!
Pogledaj, štite naš, Bože,
pogledaj lice Pomazanika svoga!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim
bolji od tisuću drugih.
Volim biti na pragu doma Boga svoga,
nego boraviti u šatorima grešnika.

DRUGO ČITANJE Otk 21, 1-5a “Novi Jeruzalem, vidjeh: opremljen je kao zaručnica nakićena za svoga muža”

Čitanje knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.
I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.«
Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!«

Riječ Gospodnja.

ALELUJA
Aleluja! Sva si lijepa, o Marijo, i ljage grijeha istočnoga nema na tebi! Aleluja!

EVANĐELJE Lk 1, 26-38 ” Evo, začet ćeš i roditi Sina.”

Čitanje svetog evanđelja po Luki
U ono vrijeme: posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija.
Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!«
Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!«
Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje. Riječ Gospodnja.

MOLITVE VJERNIKA
Danas, kada slavimo Gospu Trsatsku, blaženu Djevicu Mariju, što je u svome krilu začela i nosila Onoga koga su naviještali proroci, upućujemo ti Oče nebeski svoje ponizne molitve i prošnje.

1. Za svetu Crkvu katoličku; da bude navjestiteljica čudesnih djela Božjih za sve ljude svijeta. – Molimo te.
2. Za sv. oca papu, biskupe, svećenike i sav Božji narod; da u radosti i oduševljenju služe jedinomu i pravomu Izvoru života i svetosti – Isusu, Sinu Božjemu, koji je začet u krilu blažene djevice Marije. – Molimo te.
3. Za one koji su na vlasti; da svoju službu, u duhu vjere, prihvate kao služenje, na opće dobro svih ljudi. – Molimo te.
4. Za naše mlade obitelji; da s radosnim predanjem prihvate svaki novi život od Boga ponuđen. – Molimo te.
5. Za roditelje; da svojoj djeci, primjerom i riječju usade u duše vjeru i pobožnost. – Molimo te.
6. Za sve one koji se brinu za bolesne, nemoćne i siromašne; da to rade s ljubavlju i požrtvovnošću. – Molimo te.
7. Za našu pokojnu braću i sestre; da ih uvedeš u sjaj nebeske crkve u zejedništvu s Marijom i svetima. – Molimo te.

Oče nebeski, primi ove naše ponizne molitve i daj da ti služimo u poniznosti i poslušnosti, poput naše nebeske Majke Marije. To molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Kako se moli krunica? Možete naći na našim stranicama na dolje priloženom linku!

NAUČITE MOLITI KRUNICU MAJKE BOŽJE!

MOLITVA I POSVETA OBITELJI MAJCI BOŽJOJ TRSATSKOJ

Bezgrešna Djevice Marijo, Majko Isusova i naša Majko!

Na našem Trsatu, ti kao Majka Milosti, svim Isusovim vjernicima iskazuješ majčinsku ljubav i tako izvršavaš oporuku svoga božanskog Sina koji nas je, umirući na križu, povjerio tebi.

Ponizno te molimo, sa svim narodom Božjim, da budeš naša sućutna i samilosna Majka, Čuvarica i Zaštitnica naša. Sa svim poštovanjem i odanošću te pozdravljamo i tebi se u sinovskoj ljubavi povjeravamo.

Tvome Bezgrešnom Srcu posvećujemo, i tvojoj majčinskoj brizi i zagovoru, danas i zauvijek izručujemo sebe i sve svoje. Po tebi i s tobom, i u zajedništvu sa Sinom tvojim, Gospodinom našim Isusom Kristom, mi se predajemo u ruke nebeskog Oca i njemu izručujemo sve svoje poslove i brige, svoje potrebe i nevolje, svoj život i smrt.

Bezgrešna Djevice, isprosi nam djelovanje i snagu Duha Svetoga da provodimo u život sve obveze koje smo preuzeli svojim krsnim posvećenjem, da se uvijek odričemo zla i grijeha i da u svemu budemo odani svome Spasitelju Isusu Kristu  i Svetoj Crkvi Katoličkoj. Pomozi nam da naš život bude svima dobar primjer u vršenju Božjeg zakona i u prakticiranju kršćanskih kreposti, osobito čistoće.

Iz ovog Trsatskoga svetišta blagoslovi sve nas, naše obitelji, roditelje i djecu, djedove i bake, mladiće i djevojke. S tobom ujedinjene u vjeri neka naše obitelji napreduju u miru i zajedništvu, u ljubavi prema Bogu i bližnjemu, na dobro i rast Crkve i naše domovine. Amen!