BRAĆA FRANJEVCI NA SLUŽBI NA TRSATU

svećenici:

fra Krunoslav Kocijan, gvardijan i čuvar svetišta
fra Marin Grbešić, vikar, magister novaka
fra Igor Andrijević, ispovjednik
fra Vedran Kos, župnik župe sv. Jurja na Trsatu
fra Siniša Pucić, upravitelj župe sv. Nikole Tavelića na Krnjevu
fra Marko Ćosić, vicemagister novaka, ispovjednik

redovnici:

fra Anto Žuljević, ekonom, voditelj suvenirnice
fra Zdravko Jakobović, provincijski krojač
fra Krunoslav Kolarić, psiholog – terapeut
fra Krešimir Palošika, sakristan
fra Mario Zrakić, voditelj Zbora, sakristan

 

na porti:

gosp. Miroslav Pelčić
gosp. Anđelko Vlah

FRANJEVCI

Franjevci Hrvatske provincije Sv. Ćirila i Metoda

Franjevci su braća sv. Franje Asiškoga (1182.-1226.).
U Hrvatskoj su prisutni od prve polovice 13. stoljeća, a Zagreb im je jedno od prvih boravišta odakle su se širili na sjever i istok kopnene Hrvatske. Podređeni političkoj i crkvenoj rascjepkanosti hrvatskih zemalja oni su u prošlosti na tom području pripadali različitim pokrajinskim zajednicama, provincijama.

Od početka novog vijeka samostani u kontinentalnoj Hrvatskoj pripadali su trima višenacionalnim provincijama: na zapadu Hrvatsko-kranjskoj Provinciji Sv. Križa, u središnjem dijelu Provinciji Sv. Ladislava, a na istoku Provinciji Bosne Srebrene, odnosno njezinoj sljednici Provinciji Sv. Ivana Kapistranskoga.

Tek 1900. je novouspostavljena Hrvatska provincija Svetih Ćirila i Metoda okupila hrvatske samostanetih triju provincija u jedinstvenu zajednicu koja se širila na području pod vlašću hrvatskog bana od Jadrana do Dunava.

Samostan u Zagrebu uz Crkvu Sv. Franje je središnja kuća te Provincije. U njemu se odgajaju i školuju kandidati za svećeničku službu, školovanjem u gimnaziji i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.
U tom samostanu su prije Drugog svjetskog rata izlazili listovi Glasnik Sv. Franje i Anđeo čuvar, a poslije je tu utemeljen Glas Koncila i priređeno prvo suvremeno izdanje Biblije. Danas je taj samostan jedno od središta katehizacije odraslih vjernika u gradu, a znan je i kao prihvatilište odraslih koji tek žele upoznati kršćanstvo. U njemu je i uredništvo lista Brat Franjo za članove franjevačkog Svjetovnog reda i središte franjevačke mladeži, FRAME s listom Tau. U Crkvi Sv. Franje je grob Sluge Božjeg Vendelina Vošnjaka (+ 1933.), začetnika Hrvatske provincije i promicatelja života po franjevačkom zakoniku sastavljenom u duhu Prvog vatikanskog sabora. Uz središnji samostan u Zagrebu na Kaptolu braća franjevci naše Provincije prisutni su na  službama u različitim samostanima i župama.

Popis svih naših kuća:

NAŠI SAMOSTANI I ŽUPE U HRVATSKOJ:

BJELOVAR
ŽUPA SV. ANTUNA PADOVANSKOG
ČAKOVEC
ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA
ČAKOVEC – JUG
ŽUPA SV. ANTUNA PADOVANSKOG
CERNIK
ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA
ČUNTIĆ
ŽUPA SV. ANTUNA PADOVANSKOG
ĐURАENOVAC
ŽUPA SV. JOSIPA
АURMANEC
ŽUPA SV. JURJA
HRASTOVICA
ŽUPA SV. BARTOLA
HRVATSKA KOSTAJNICA
ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA
ILOK
ŽUPA SV. IVANA KAPISTRANA
JASTREBARSKO
FRANJEVAČKI SAMOSTAN
KARLOVAC
SAMOSTAN I ŽUPA PRESVETOGA TROJSTVA
KLANJEC
ŽUPA NAVJEŠTENJA BDM
KLOŠTAR IVANIĆ
ŽUPA UZNESENJA BDM
KOPRIVNICA
ŽUPA SV. ANTUNA PADOVANSKOG
KRAPINA
SAMOSTAN SV. KATARINE
NAŠICE
ŽUPA SV. ANTUNA PADOVANSKOG
OSIJEK – JUG
ŽUPA SVETE OBITELJI
OSIJEK – TVRĐA
SAMOSTAN SVETOGA KRIŽA
PETRINJA
ŽUPA SV. PAPE IVANA PAVLA II
POŽEGA
ŽUPA DUHA SVETOGA
RIJEKA – TRSAT
SVETIŠTE MAJKE BOŽJE TRSATSKE I SAMOSTAN
SAMOBOR
SAMOSTAN UZNESENJA BDM
ŠARENGRAD
ŽUPA SV. PETRA I PAVLA
SLAVONSKI BROD
SAMOSTAN PRESVETOGA TROJSTVA
ŠPIŠIĆ BUKOVICA
ŽUPA SV. IVANA KRSTITELJA
VARAŽDIN
SAMOSTAN SV. IVANA KRSTITELJA
VIROVITICA
ŽUPA SV. ROKA
VUKOVAR
ŽUPA SV. FILIPA I JAKOVA APOSTOLA
VUKOVAR – BOROVO NASELJE
ŽUPA SV. JOSIPA RADNIKA
ZAGREB – KAPTOL
SAMOSTAN SV. FRANJE ASIŠKOGA
ZAGREB – KOZARI BOK
ŽUPA PREDRAGOCJENE KRVI ISUSOVE
ZAGREB – SIGET
ŽUPA SVETOGA KRIŽA
ZAPOLJE
ŽUPA MUČENIŠTVA SV. IVANA K.