BOG JE MOJ OTAC

 

   Oče moj, koji jesi na nebesima. Kako je slatko spoznati da si Ti moj Otac a ja da sam Tvoje dijete. Osobito Ti sada kada je težak moj križ, želim reći: Oče, vjerujem u Tvoju ljubav prema meni.

   Vjerujem u svakom trenutku života da si Ti moj Otac a ja da sam iz nekih meni nepoznatih razloga Tvoje ljubljeno dijete. Ljubiš me jer si Ti Ljubav, jer si me Ti ovakvog zamislio i jer sam Tvoje djelo vjerujem da me ljubiš beskrajnom ljubavlju. Ti si jedina, istinita i Prava Ljubav. Vjerujem da danju i noću bdiješ nada mnom te da ni vlas neće pasti s moje glave bez Tvoga dopuštenja.

   Vjerujem da u svojoj beskrajnoj Mudrosti bolje od mene znaš što je za mene dobro. Vjerujem da u svojoj beskrajnoj moći možeš iz svake situacije i iz zla izvući dobro za mene, kao za svoga Sina Isusa Krista Našeg Gospodina. Nauči me po Duhu Svetom da uvijek gledam u Tvoju Ljubav, kao vodilju u svim trenutcima moga života.

   Nauči me da Ti se predam poput djeteta jer Tebi pripadam, dio sam Tvoje obitelji, dio sam Tebe Trojedinog moga Boga, s kojim se uzdam po Tvome Božanskom Milosrđu biti u trajnom zajedništvu u slavi Tvoje vječne gozbe. Amen.

presveto trojstvo