ŽENIDBA

OBRED VJENČANJA U CRKVI

Pitanja na početku obreda vjenčanja:

     1. I. i I., jeste li ovamo došli bez prisile, da slobodno i posve svjesno sklopite ženidbu?
      Svatko za sebe pojedinačno odgovori: Jesam.
     2. Jeste li spremni u braku za cijeloga svog života jedno drugo ljubiti i poštovati?
      Svatko za sebe pojedinačno odgovori: Jesam.
     3. Jeste li spremni s ljubavlju od Boga primiti djecu i odgajati ih po zakonu Krista i njegove Crkve? Jesam.  (pitanje koje se može izostaviti ako su takve okolnosti, na primjer ako su mladenci već u godinama.)
      Svatko za sebe pojedinačno odgovori: Jesam.

 

Privola

(nakon evanđelja i propovijedi)

Svećenik ih pozove da izraze privolu:

Kad ste dakle naumili sklopiti sveti ženidbeni savez, pružite jedno drugomu desnu ruku te pred Bogom i njegovom Crkvom izrazite svoju privolu.

Pruže jedno drugomu desnu ruku.

MLADENAC VELI:

Ja, I., uzimam tebe, I., za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga.

MLADENKA VELI:

Ja, I., uzimam tebe, I., za svoga supruga i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga.

Stavite desnu ruku na raspelo te svoju
Privolu potvrdite zakletvom.

Svatko za sebe pojedinačno kaže:

Tako mi pomogao Bog,
Blažena Djevica Marija
i svi sveci Božji!

Svećenik poškropi prstene i preda mladencima.

Mladenac prsten namijenjen mladenki stavi mladenki na prstenjak, govoreći:

I., primi ovaj prsten
u znak moje ljubavi i moje vjernosti.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Isto tako i mladenka prsten namijenjen mladencu stavi mladencu na prstenjak, govoreći:

I., primi ovaj prsten
u znak moje ljubavi i moje vjernosti.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

DOKUMENTI POTREBNI ZA SKLAPANJE KRŠĆANSKE ŽENIDBE

Rezervirati datum i vrijeme vjenčanja u crkvi.

 1. Krsni i slobodni list: donijeti iz župe krštenja mladenaca– vrijedi 6. mjeseci,
 2. Potvrda o završenom tečaju priprave za brak – svatko za sebe.).
 3. Potvrda Matičnog Ureda za vjenčanje u crkvi (zelene) u dva primjerka. Vrijede 3. mjeseca.
 4. Ako nijedno od mladenaca nisu iz ove župe potrebno je donijeti Dopuštenje vlastitog župnika župe prebivališta mladenaca za Vjenčanje izvan vlastite župe.

Najmanje mjesec dana prije vjenčanja sa prikupljenim dokumentima treba se javiti u Župni Ured kako bi se poveo Postupak za Ženidbu.
dan prije prije vjenčanja mladenci imaju: ispovijed i pripravu za vjenčanje: obred vjenčanja.