Sv. LUKA  EVANĐELIST

ŽIVOTOPIS SV. LUKE

Sveti Luka, apostol i evanđelist, bio je rodom iz Sirije, prema Euzebiju, rodom iz Antiohije. Potjecao je iz poganske sredine. Prema Muratorijevu kanonu nije vidio ni slijedio Isusa za njegova života na zemlji. Pavlove poslanice te Djela apostolska pokazuju da je bio pratilac i učenik svetoga Pavla – poznat nam kao obraćenik (prije toga zvan Savao, progonitelj kršćana).

Sveti Luka u predgovoru svoga Evanđelja piše: “Budući da su mnogi pokušali srediti pripovijedanje o događajima što su se dogodili među nama, kako su nam ih predali oni koji su od početka bili očevici i sluge Riječi, učini se i meni dobro, pošto sam ih pomno ispitao sve od početka, da ti ih napišem po redu, preuzvišeni Teofile, da se osvjedočiš o sigurnosti nauka kojeg si primio” (Lk 1,1-4).

Lukin grob nekada se nalazio u Padovi u Italiji, u bazilici Sv.Justine. Sveti Luka naslikao je prve ikone, te mnoge prikaze Bogorodice koji se danas časte u različitim svetištima. Jedna od najpoznatijih ikona svakako je Carigradska Bogorodica koja je između 8.i 9. stoljeća prenijeta u Padovu, te se ona čuva u gore spomenutoj bazilici Sv. Justine. Jedna od ikona koja se isto pripisuje Luki je slika Majke Milosti koja se nalazi na Trsatu.

Sveti Luka opisuje svetu povijest Isusa. Sakupljao je svjedočanstva njegovih prvih slugu i zadobio nadahnuće odozgor. Kao evanđelist ispripovjedio je tajnu ženidbenog glasnika Gabrijela koji je bio poslan Djevici Mariji da navijesti radost cijelom svijetu. Jasno je opisao Kristovo rođenje. Učinio je da upoznamo čudesa što nadilaze sve ono što se može zamisliti i to s ljubavlju prema istini i ljepotom izražaja riječi. Iznosi prispodobe o Isusu u većem broju nego ostali evanđelisti. Opisuje silazak Riječi na zemlju, ali isto tako opisuje i njezino uzašašće na nebo – povratak Očevu prijestolju. Njegov talent pripovijedanja kao dar od samog Boga priveo je tolike narode Bogu, te se time Luka pokazuje kao ljubljeni Spasiteljev učenik.

Luka u svojim djelima nije samo očevidac već i istinski sudionik. Zbog toga ulaže tolike brige da nas svemu pouči. Njegova dijela apostolska: uzašašće na Nebo; silazak Duha nad apostole u obliku ognjenih jezika; kamenovanje Stjepana; obećenje Pavla i njegov poziv; putovanje iz Jeruzalema u Rim; brodolomi; stradavanja; pogibelji; patnje…samo su dio njegov sudjelovanja u stvaranju kršćanske vjerovanja uz još trojicu evanđelista.

Nesigurno je i mjesto i način smrti sv. Luke. Neki drže da je umro naravnom smrću, dok drugi opet smatraju da je poginuo kao mučenik. Crkva ga u bogoslužju slavi kao mučenika i upotrebljava za njegov blagdan liturgijsko ruho crvene boje.

Sveti je Luka bio ljubljeni Kristov učenik iako Krista nije pratio dok je navještavao Riječ Života, no dobri ga je Učitelj nadahnjivao toliko da se u svakom njegovom retku, ljepotom riječi može osjetiti okus Kristove prisutnosti.

SLIKA ZA KOJU SE VJERUJE DA JE SV. LUKA IZRADIO

Slika iz bazilike Sv. Justine u Padovi (Italija) – slika za koju se vjeruje da je je izradio Sv. Luka, kao i slika Majke Božje na Trsatu.

SV. LUKA KAO ZAŠTITNIK

Sveti Luka je zaštitnik liječnika, kirurga, umjetnika, slikara, kipara, pisara, zlatara, mesara, neoženjenih muškaraca, izrađivača stakla i čipke. Blagdan Sv. Luke slavimo 18. Listopada.