Listopadski broj talijanskog časopisa “Radici Cristiane” (Kršćanski korijeni) donosi bogatu reportažu o našem Svetištu.