NOVICIJAT – STARI BROJEVI

Ovdje možete naći sve starije brojeve Marijinog Trsata u pdf formatu.

BROJ 1 (11) 2016
ZADNJI BROJ NOVICIJATA Godina XIII., Br. 1 (12) - 2016

RIJEČ UREDNIKA

Poštovani čitatelji!

Predstavljamo vam još jedan broj našeg lista „Novicijat“, koji objavljujemo već trinaestu go¬dinu zaredom na početku svake novicijatske go¬dine. U ovom broju „Novicijata“ predstavljamo vam novake iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine te u kratkim crtama važnije događaje koji su obi¬lježili prethodnu novicijatsku godinu. Slovenska franjevačka provincija, nažalost, nema novaka.

Uz redovne tekstove, iz kojih možete upoznati naše odgojne ustanove i braću novake, donosi¬mo vam i nekoliko drugih tekstova, među koji¬ma izdvajamo proslavu jubileja Porcijunkulskog oprosta. Naš serafski Otac dobio je od pape Ho¬norija III. posebnu povlasticu potpunog opro¬sta, koji je u početku bio ograničen samo na crkvicu Marije Anđeoske, dok je danas proširen na sve franjevačke i župne crkve. Ova obljetnica osobito se lijepo uklapa uz jubilej Godine mi¬losrđa, koji je proglasio papa Franjo. Jubilarna Godina milosrđa je tako, uz dvojicu zaštitnika franjevaca, uvelike obilježena franjevačkim du¬hom što nas franjevce treba potaknuti da otkri¬vamo lice Božjeg milosrđa svim ljudima svojim riječima i djelima.

Zahvaljujući svima koji podupiru naše odgojne ustanove na bilo koji način, osobito molitvom, nadamo se da će vam i ovaj broj našega lista biti poticaj da ne sustanete činiti dobro i radosno, u franjevačkom duhu, nosite ovome svijetu nadu u bolju budućnost, uvijek oslonjeni na Onoga koji je Tvorac svega stvorenoga.

Gospodin vam dao svoj mir!

novicijat br 1 12 2016 svetiste trsat

Leave a Reply