BIBLIJSKI SAT

Susreti BIBLIJSKE GRUPE su srijedom nakon večernje svete Mise oko 19.15 sati u prostoru iza crkve i perivoja, u dvorani koja nosi naslov Aula pape Ivana Pavla II.

TIJEK VEČERI

Biblijski sat je svake srijede nakon večernje svete Mise!

SVI STE DOBRODOŠLI!

UPOZNAJMO ZAJEDNO BOŽJU RIJEČ!

Biblijski sat je namijenjen svim uzrastima. Tokom biblijskog sata čita se uvijek po jedno evanđelje iz Biblije, te se osvrt radi na pročitano. Svi prisutni imaju priliku saslušati i/ili dati svoje komentare i osvrte. Biblijski sat završava na način da iz cijelog konteksta izvlačimo par riječi koje puštamo da nas vode i prate do idućeg susreta, te na početku idućeg okupljanja prije čitanja vršimo osvrt o svom provedenom tjednu, te djelovanjem Božjih riječi na naš život i naše bližnje. Svi su dobro došli!

BIBLIJSKI SAT – LECTIO DIVINA ili BOŽANSKO ČITANJE SVETOGA PISMA
srijedom nakon večernje sv. Mise!

TIJEK VEČERI biblijskog sata:

prije molitve: mir, šutnja, tišina, sabranost.
1. MOLITVA DUHU SVETOM (Himan)
– Zajedno molimo Himan i Molitvu Duhu Svetome.

2. ČITANJE (Lectio)
– Čitanje Evanđelja u izvanjskom miru i nutarnjoj sabranosti.
– IZRECI BITNU RIJEČ IZ EVANĐELJA. Odjek ili jeka evanđelja!

3. RAZMATRANJE (Meditatio)
– Ponovno čitanje Evanđelja. – Ostani kratko u tišini.
– Svatko iz grupe kaže svoje razmišljanje nad tekstom, ako netko ne kaže opet je u redu.

4. MOLITVA (Oratio)
– Svatko izrekne SVOJU MOLITVU koja nalazi nadahnuće u tekstu Evanđelja, ako netko ne izrekne u redu je, nek molitva ostane u srcu.

5. MOTRENJE (Contemplatio)
– VJEROM biti u PRISUTNOSTI Gospodinovoj.
– U toj prisutnosti zahvaljuj Bogu za darovanu Riječ Božju.

6. DJELOVANJE (Actio)
– Primjeni Božju riječ u svojem svakodnevnom životu.
– Živi po Evanđelju i vjeruj Isusu Kristu, Sinu Božjem.

NEDJELJNO EVANĐELJE

29. ned. kroz god. “A”

22.10.2017.

Mt 22, 15-21
BOG ILI – CAR?

Ove se nedjelje u biblijskim čitanjima isprepliću dvije teme: a) suodnos ljudskih zbivanja i Božja providnost ili Božje djelovanje u povijesti čovječanstva; b) suodnos vjerskog autoriteta i državne vlasti ili Crkva i država. Biblijska nas čitanja upućuju u kršćansko umijeće: umjeti očitavati svoje vrijeme.
Današnje evanđelje očito upliće i političke dileme. Isus je, čini se, izbjegao oštru dilemu: Bog ili Cezar. No jasno je, ako se ta dilema neizbježivo postavi, nema kompromisnog izbora. Sv. Toma Morus je »čovjek za sva vremena«.
Isus svakako razlikuje dvije vlasti. One se po sebi nipošto ne isključuju pa zahtijeva prema svakoj pravilan odnos, tvrdeći nadasve prava Božja. U tom postoje dvije oprečne tendencije. Jednu predstavlja totalitaristička država do te mjere da država zahvaća i prohibitivno – ne mora to biti ustavno – u odnos Bog-čovjek ili se vjernici smatraju, već tim što su vjernici, opasnima itd. Svakako nema države u kojoj bi kršćanin mogao svoju savjest staviti u zagrade.
Druga je tendencija jednako opasna, Crkva koja se podržavljuje: bilo da prisvaja – osim po načelu kompenzacije ili supsidijarnosti, ali uza sav razbor – aktivnosti države; bilo da na način države vrši svoje funkcije ili smatra da nužno treba državu kako bi izvršila svoju misiju, sanjajući o političkom mesijanizmu. Drugi Vatikanski Koncil nas detaljno uči o ispravnom odnosu u tim pitanjima kada govori o autonomiji vremenitoga reda i o političkoj zajednici.

vijest – ili će nam biti prijetnja.
Bonaventura Duda (Sijač je Sin čovječji)

Kratko razmišljanje uz ned. evanđelje

RIJEČ TJEDNA

“… …”

Mt 22, 15-21
biblijski sat svetište trsat rijeka

Leave a Reply