Zavjeti Franjevačkog svjetovnog reda

 

Franjevački svjetovni red je član Franjevačke obitelji – jedne od duhovnih obitelji koje je Duh Sveti podignuo u Crkvi i koja okuplja članove Božjega naroda koji se osjećaju pozvanima slijediti Krista stopama Franje Asiškoga. Članovi se okupljaju u bratstva koja su rasprostranjena po cijelome svijetu i obvezuju se zavjetovanjem da će nastojati oko postizanja savršenstva kršćanske ljubavi u svome svjetovnom staležu, živeći Evanđelje poput sv. Franje i uz pomoć pravila koje je Crkva potvrdila.

Ove nedjelje, 17. studenog, na blagdan svete Elizabete Ugarske , zaštitnice Franjevačkog svjetovnog reda, osmero je novih članova položilo svoje privremene ili trajne zavjete.

Među novim zavjetovanicima tri sestre i jedan brat položili su trajne  zavjete i to: Miro Banović,  Anđelka Flajnik, Dunja Osojnak Marinović i Olivera Veršić.

Privremene zavjete, na godinu dana, položili su: Sandra Kvaternik, Vlasta Marić, Filip Polegubić i Anastazija Rožić.

Nova braća i sestre u Franjevačkom svjetovnom redu zavjetovali su se opsluživati evanđelje Gospodina našega Isusa Krista sljedeći primjer sv Franje Asiškog, koji je Krista učinio nadahniteljem i središtem svoga života.

Postajući dio franjevačke obitelji, novi članovi, zavjetovali su se na život pomaganja potrebitima i služenje siromasima kao što je to činio Vječni  zaljubljenik sv Franjo.