Nakon Kapitula na Kapitulskom kongresu od 13. do 17. srpnja nova uprava naše Provincije napravila je novi razmještaj braće po Provinciji. Tako je došlo do promjena i u trsatskom Svetištu.

Dosadašnji gvardijan fra Bernard Barbarić odlazi u Viroviticu gdje će biti gvardijan i župnik.

Dosadašnji vikar, ekonom i župnik župe sv. Jurja na Trsatu fra Mario Zubak odlazi u Požegu gdje će biti vikar, ekonom i župni vikar.

Dosadašnji magister novaka fra Tomislav Faletar odlazi u Jastrebarsko gdje će biti voditelj Provincijskog centra za pastoral zvanja, rad s mladima i franjevačke pučke misije te urednik provincijske mrežne stranice.

Dosadašnji sakristan fra Marijan Matijaško odlazi u Viroviticu gdje će biti sakristan.

Dosadašnji ispovjednik fra Marko Vuković odlazi u Vukovar – Borovo naselje gdje će biti župni vikar.

 

NOVA BRAĆA NA TRSATU

Novi gvardijan je fra Krunoslav Kocijan koji je do sada bio magister bogoslova u Zagrebu na Kaptolu.

Novi vikar i magister novaka je fra Ivan Miklenić koji je do sada bio gvardijan u Varaždinu.

Novi ekonom i župnik župe sv. Jurja na Trsatu je fra Zoran Bibić koji je do sada bio gvardijan i župnik u Našicama.

Novi sakristan je fra Krešimir Palošika koji je do sada bio sakristan u Zagrebu na Kaptolu.

Novi član bratstva je i fra Zdravko Jakobović, provincijski krojač koji je do sada tu službu obavljao u Zagrebu na Kaptolu, a kako je taj samostan teško stradao u potresu, on će od sada na Trsatu izrađivati naše redovničko odijelo.

 

Braći koja su do sada bili na službi na Trsatu želimo zahvaliti na njihovom djelovanju. Neka ih prati zagovor naše Majke Božje Trsatske i u novim službama na novim mjestima.

Braću koja dolaze na Trsat preporučamo u vaše molitve.

 

Primopredaje će biti nakon Velike Gospe.