sv. Franjo Asiški

Utemeljitelj Reda manje braće – franjevaca

MOLITVA PRED RASPETIM

Svevišnji, dični Bože,
rasvijetli tmine moga srca.
Daj mi pravu vjeru,
čvrstu nadu, savršenu ljubav; smisao i
spoznaju, Gospodine,
da izvršim tvoju svetu i istinsku volju!

MOLITVA SV. FRANJE ZA MIR

Gospodine, učini me oruđem svoga mira:
Gdje je mržnja, da donosim ljubav!
Gdje je uvreda, da donosim praštanje! Gdje je nesloga, da donosim jedinstvo !
Gdje je zabluda, da donosim istinu!
Gdje je sumnja, da donosim vjeru!
Gdje je očaj, da donosim nadu!
Gdje je tama, da donosim svjetlo!
Gdje je žalost, da donosim radost!
Gospodine, učini da ne tražim:
da me tješe, nego da ja tješim druge; da ne zahtijevam da me razumiju,
nego da se trudim razumjeti druge;
da ne tražim samo da me ljube,
nego da i ja ljubim druge!
Jer tko se daruje, prima:
tko prašta, bit će mu oprošteno
i tko umire sebi, rađa se za vječni život!

MOLITVA ZA DVIJE MILOSTI

O Gospodine molim Te da mi udijeliš dvije milosti prije nego umrem. Prva je da za ovog života osjetim u svojoj duši i na svome tijelu, koliko je to moguće, onu bol što si je Ti, slatki Gospodine, podnio u vrijeme svoje pregorke muke. Druga je da osjetim u svome srcu, koliko je to moguće, onu neizmjernju ljubav kojom si Ti, Sine Božji, gorio da dragovoljno podneseš toliku muku za grešnike. Amen.

PISMO OPĆEM SABORU BRAĆE

Svemogući, vječni, pravedni i milosrdni Bože, podaj da mi slabi radi tebe vršimo ono što znamo da ti hoćeš, i da uvijek hoćemo što se tebi sviđa, da, iznutra očišćeni, iznutra prosvijetljeni i raspaljeni ognjem Duha Svetoga uzmognemo slijediti stope tvoga Sina (usp. 1 Pt 2,21), Gospodina našega Isusa Krista, i da samo po tvojoj milosti dođemo k tebi, Svevišnji, koji u savršenom Trojstvu i jednostavnom Jedinstvu živiš i kraljuješ i slavno vladaš, svemogući Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

MOLITVA “KLANJAMO TI SE”

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste,
ovdje i po svim tvojim crkvama
koje su po cijelome svijetu,
i blagoslivljamo te,
jer si po svome svetom križu
otkupio svijet .

POHVALE SVIH ČASOVA

Svet! Svet! Svet!
Gospodin Bog, Svevladar!
Onaj koji bijaše, koji jest
i koji dolazi (Otk 4,8):
I hvaljen i uzvisivan dovijeka.
Dostojan si, Gospodine, Bože naš, primiti
hvalu, slavu i čast
i blagoslov (usp. Otk 4,11):
I hvaljen i uzvisivan dovijeka.
Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć i
božanstvo i mudrost i snagu i čast
i slavu i blagoslov (usp. Otk 5,12):
I hvaljen i uzvisivan dovijeka.
Blagoslivljajmo Oca i Sina
sa Svetim Duhom:
I hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka.
Sva djela Gospodnja
blagoslivljajte Gospodina (Dan 3,57):
I hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka. Hvalite
Boga našega, sve sluge njegove, svi koji se
njega bojite,
i mali i veliki (Otk 19,5):
I hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka.
Neka ga slavnoga hvale
i nebesa i zemlja (Ps 69,35):
I hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka.
Sve stvorenje, i na nebu i na zemlji,
i pod zemljom, i u moru,
sve na njima i u njima govori (Otk 5,13):
I hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka.
Slava Ocu i sinu i Duhu Svetom:
I hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka.
Kako bijaše na početku tako i sada i vazda i
u vijeke vjekova. Amen.
I hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka.

MOLITVA POHVALE

Svemogući, presveti, svevišnji i najviši Bože,
svako Dobro, vrhovno Dobro,
sve Dobro, koji si jedini Dobar (usp. Lk 18, 19),
tebi uzdajemo svaku hvalu,
svaku slavu, svaku zahvalnost,
svaku čast, svaki blagoslov i svako dobro.
Tako budi, tako budi. Amen.

ANTIFONA: SVETA DJEVICE MARIJO

Sveta Djevice Marijo,
nema tebi slične na svijetu
medu ženama rođene,
kćeri i službenice svevišnjega Kralja,
Majko presvetoga Gospodina Isusa Krista,
zaručnice Duha Svetoga:
moli za nas sa sv. Mihaelom arkanđelom
i svim nebeskim silama
i sa svima svetima
kod svoga svetoga ljubljenoga Sina,
Gospodina i Učitelja.

POZDRAV BLAŽENOJ DJEVICI

Zdravo Gospodarice, sveta Kraljice,
Bogorodice Marijo,
ti si djevica koja si postala crkvom,
i izabrana od presvetog Oca na nebu
da te posveti sa presvetim Sinom svojim
i Duhom Svetim Utješiteljem.
U tebi je bila i jest sva punina milosti i svako
dobro.
Zdravo palačo njegova,
zdravo njegovo svetohranište,
zdravo kućo njegova.
Zdravo odjećo njegova,
zdravo njegova službenice,
zdravo majko njegova.
I svi vi, o svete kreposti
koje se po milosti i rasvjetljenju
Duha Svetoga ulijevate u srca vjernika
da Bogu od nevjernika napravite vjernika.

MOLITVA I ZAHVALA

Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože, Oče sveti i pravedni, Gospodine, Kralju neba i zemlje, zahvaljujemo ti radi tebe samoga, što si po svojoj svetoj volji i po jedinome svome Sinu s Duhom Svetim stvorio sve duhovno i tjelesno i što si nas, stvorene na svoju sliku i priliku, postavio u raj. A mi smo pali po svojoj krivnji.
I zahvaljujemo ti, kao što si nas po svome Sinu stvorio, da si tako, po svojoj svetoj ljubavi kojom si nas ljubio, učinio da se on, pravi Bog i pravi čovjek, rodi od slavne vazda Djevice preblažene svete Marije, i što si htio da kao zarobljenici budemo otkupljeni njegovim križem, krvlju i smrću.
I zahvaljujemo ti što on, Sin tvoj, ima doći u slavi svoga veličanstva da osuđenike koji se nisu obratili niti su te spoznali baci u oganj vječni, a onima koji su te spoznali, koji su te štovali i u pokori ti služili da reče: Dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta.
A budući da mi, bijedni i grešni, nismo vrijedni ni da tvoje spomenemo ime, molimo i zaklinjemo da Gospodin naš Isus Krist, tvoj ljubljeni Sin u kojemu ti je sva milina, skupa s Duhom Tješiteljem tebi zahvaljuje, kako je tebi i njemu po volji, mjesto svih, jer je on tebi dostatan za sve i po njemu si nam toliko dobra učinio. Aleluja.

TUMAČENJE OČE NAŠA

O presveti Oče naš, – Stvoritelju, Otkupitelju, Tješitelju i Spasitelju naš.

Koji jesi na nebesima – U anđelima i svetima; rasvjetljuj ih za spoznaju jer si ti, Gospodine, svjetlo; nastanjuješ se u njima i ispunjaš ih blaženstvom jer si ti Gospodine, najveće Dobro, vječno Dobro od kojega je svako dobro, bez koga nema dobra.

Sveti se ime tvoje – Neka zasja u nama spoznaja tebe da spoznamo kolika je širina dobročinstava tvojih, duljina obećanja tvojih, visina veličanstva i dubina sudova.

Dođi kraljevstvo tvoje – Da ti, po milosti, u nama vladaš i učiniš da dođemo u Kraljevstvo tvoje gdje je jasno gledanje tebe, savršena ljubav prema tebi, blaženo zajedništvo s tobom i vječno uživanje tebe.

Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji – Da te ljubimo svim srcem, da uvijek mislimo na tebe; svom dušom, da uvijek želimo tebe; svim umom, da sve svoje nakane tebi upravljamo i da tvoju slavu u svemu tražimo; svim silama svojim, da utrošimo sve svoje snage i osjećaje duše i tijela u služenju tvojoj ljubavi i ni za što drugo. I da svoje bližnje ljubimo kao same sebe i da, koliko nam je moguće, sve privlačimo tvojoj ljubavi; da uživamo u dobru drugih kao i u svome i da suosjećamo s njima u protivštinama i da nikoga ni u čemu ne vrijeđamo.

Kruh naš svagdanji – Svoga ljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj nam danas: na spomen i razumijevanje i poštovanje ljubavi koju je za nas imao i za sve što je za nas rekao, učinio i pretrpio.

I otpusti nam duge naše – Po svome neizrecivom milosrđu, po snazi muke tvoga ljubljenoga Sina i po zaslugama i zagovoru preblažene Djevice i svih izabranika tvojih.

Kako i mi otpuštamo dužnicima našim – I što potpuno ne opraštamo, ti, Gospodine, učini da potpuno oprostimo, da radi tebe istinski ljubimo neprijatelje i da ih kod tebe pobožno zagovaramo, da nikomu ne uzvraćamo zlom za zlo i da nastojimo tebi u svemu koristiti.

I ne uvedi nas u napast – Niti u skrivenu niti u očitu, niti u iznenadnu niti u nezgodnu.

Nego izbavi nas od zla – Prošloga, sadašnjega i budućega.

Slava Ocu…

POHVALA BOGU

Ti si svet Gospodin,
Bog jedini, koji čudesa stvaraš.
Ti si jak, Ti si velik, Ti si svevišnji.
Ti si svemogući kralj.
Ti si, Oče Sveti, kralj neba i zemlje.
Ti si trojstven i jedini
Gospodin Bog nad bogovima.
Ti si dobro, svako dobro,
najveće dobro,
Gospodin Bog živi i istiniti.
Ti si ljubav, sveta ljubav.
Ti si mudrost, ti si poniznost,
ti si ufanje, ti si ljepota,
ti si blagost, ti si sigurnost,
ti si mi spokojstvo, ti si radost,
ti si nada naša i veselje.
Ti si pravednost, ti si umjerenost,
ti si sve naše bogatstvo
do zasićenosti.
Ti si ljepota i blagost,
ti si moje utočište.
Ti si mi čuvar i branitelj,
ti si zaklon moj.
Ti si rashlada.
Ti si naša nada, ti si vjera naša.
Ti si naša ljubav.
Ti si sva naša naslada,
ti si naš vječni život:
Veliki i divni Gospodine,
svemogući Bože,
milosrdni Spasitelju.

PJESMA BRATA SUNCA ILI POHVALE STVOROVA

Svevišnji, svemoćni, Gospodine dobri,
Tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki.
Tebi to jedinom pripada, dok čovjek nijedan dostojan nije, ni da Ti sveto spomene ime.
Hvaljen budi, Gospodine moj, sa svim stvorenjima svojim, napose s bratom gospodinom suncem. Od njega nam dolazi dan i svojim nas zrakama grije. Ono je lijepo i sjajne je svjetlosti puno: slika je, Svevišnji, Tvoga božanskoga sjaja.

Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našemu vjetru, po zraku, oblaku, po jasnoj vedrini i svakom vremenu Tvojem, kojim uzdržavaš stvorove svoje.

Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestrici vodi: ona je korisna, ponizna, draga i čista.

Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našem ognju, koji nam tamnu rasvjetljuje noć. On je lijep i ugodan, silan i jak.

Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri i majci nam zemlji. Ona nas hrani i nosi, slatke nam plodove, cvijeće šareno i bilje donosi.

Hvaljen budi, Gospodine moj, po onima koji praštaju iz ljubavi Tvoje i podnose rado bijede života. Blaženi koji sve podnose s mirom, jer ćeš ih vječnom okruniti krunom.

Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri nam tjelesnoj smrti, kojoj nijedan smrtnik umaći neće. Jao onima koji u smrtnom umiru grijehu, a blažen, koje Ti nađeš po volji presvetoj svojoj.

Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga, zahvaljujte njemu, služite njemu svi u poniznosti velikoj!

MOLITVA “ABSORBEAT”

Vatrena i slatka sila tvoje ljubavi, molim, Gospodine,
neka obuzme moj um i moje srce i neka ga odijeli od svega,
što je pod nebom, da umrem od ljubavi ljubeći tebe,
koji si se udostojao umrijeti od ljubavi ljubeći mene.