POSVETNA MOLITVA MAJCI BOŽJOJ TRSATSKOJ

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ TRSATSKOJ

Bezgrešna Djevice Marijo, Majko Isusova i naša Majko!

Na našem Trsatu, ti kao Majka Milosti, svim Isusovim vjernicima iskazuješ majčinsku ljubav i tako izvršavaš oporuku svoga božanskog Sina koji nas je, umirući na križu, povjerio tebi.

Ponizno te molimo, sa svim narodom Božjim, da budeš naša sućutna i samilosna Majka, Čuvarica i Zaštitnica naša. Sa svim poštovanjem i odanošću te pozdravljamo i tebi se u sinovskoj ljubavi povjeravamo.

Tvome Bezgrešnom Srcu posvećujemo, i tvojoj majčinskoj brizi i zagovoru, danas i zauvijek izručujemo sebe i sve svoje. Po tebi i s tobom, i u zajedništvu sa Sinom tvojim, Gospodinom našim Isusom Kristom, mi se predajemo u ruke nebeskog Oca i njemu izručujemo sve svoje poslove i brige, svoje potrebe i nevolje, svoj život i smrt.

Bezgrešna Djevice, isprosi nam djelovanje i snagu Duha Svetoga da provodimo u život sve obveze koje smo preuzeli svojim krsnim posvećenjem, da se uvijek odričemo zla i grijeha i da u svemu budemo odani svome Spasitelju Isusu Kristu  i Svetoj Crkvi Katoličkoj. Pomozi nam da naš život bude svima dobar primjer u vršenju Božjeg zakona i u prakticiranju kršćanskih kreposti, osobito čistoće.

Iz ovog Trsatskoga svetišta blagoslovi sve nas, naše obitelji, roditelje i djecu, djedove i bake, mladiće i djevojke. S tobom ujedinjene u vjeri neka naše obitelji napreduju u miru i zajedništvu, u ljubavi prema Bogu i bližnjemu, na dobro i rast Crkve i naše domovine. Amen!

MOLITVA BEZGREŠNOM SRCU MARIJINU

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojem Bezgrešnome Srcu posvećujem i predajem cijelo svoje biće: svoje misli, riječi i djela; svoj duh, dušu i tijelo. Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada, sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno mojega krsnoga posvećenja da neopozivo pripadam svojemu Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu ispunja volja Božja! Amen

Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

BLAŽENOJ DJEVICI

O Gospođo moja, o Majko moja! Tebi se sasvim prikazujem. I da pokažem kako sam ti odan/a, POSVEĆUJEM TI DANAS svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoje srce, upravo svega sebe. Kad sam, dakle sav tvoj, o dobra Majko, čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju! Amen.

ČIN POTPUNOG PREDANJA MARIJI – Njenom Bezgrješnom Srcu

O Marijo, Majko, u Tvoje bezgrješno Srce stavljam čitav svoj život od začeća do sada i u budućnosti sve što se dogodi neka bude Tebi Majko i Presvetom Trojstvu hvala i slava!

Očuvaj me i brani od svakoga zla, vidljivoga i nevidljivoga, sada i na času smrti moje. Amen.

O Marijo bez grijeha začeta, moli za nas koji se Tebi utječemo i za sve one koji se Tebi ne utječu, a osobito za neprijatelje svete Crkve.