Kapela svijeća

Kapela svijeća postoji već dva desetljeća. Nastala je uoči proslave 700. obljetnice Trsatskog svetišta kako bi se vjernici odviknuli paliti svijeće po crkvi i po kapeli zavjetnih darova. Tom prigodom riječki akademski kipar Zvonimir Kamenar izradio je reljef lika Gospe Trsatske koji je zatim postavljen u kapelu svijeća. Kapela je kasnije proširena s novim postoljem za svijeće, ali danas jedva pruža dovoljno prostora svima onima koji pale svoje svijeće na Trsatu.

Paljenje svijeća je vjernički običaj kojim vjernici žele izraziti svoju pobožnost Majci Božjoj bilo da nešto mole ili zahvaljuju za ispunjenu prošnju. Molitva kao da je intenzivnija kada je podržava plamen svijeće. No paljenje svijeće treba biti i puno dublji izričaj kršćanske vjere. U plamenu svijeće trebamo vidjeti i odjek onog uskrsnog usklika uskrslome Gospodinu: “Svjetlo Kristovo”! Još bismo trebali čuti, kad palimo svijeću, one Isusove riječi: “Vaša djela neka svijetle ljudima da ih oni vide!” Dakle, kad palimo svijeću, valjalo bi moliti da nam život gori plamenom koji svijetli drugima dobrim primjerom, koji vodi brigu o drugima pa ih tako zagrijava, koji sagorijeva nesebično i bez računice u povjerenju u Boga koji je početak i trajno svjetlo našega života.