svetkovina DUHOVA – pedesetnica

Duh Sveti izvor svetosti

“Duh Sveti je izvor svetosti i svjetlo koje daje rasvjetljenje svakom razumnom biću da može spoznati istinu. Po naravi je nedostupan, no po svojoj dobroti dopušta da ga možemo doseći. Sve ispunja svojom snagom, ali se priopćuje samo onima koji su ga dostojni. Ne daje se svima u istoj mjeri,nego svoju silu dijeli prema veličini vjere … Uzdiže srce prema visinama, vodi slabe, usavršuje one koji su već uznapredovali, rasvjetljuje one koji su očišćeni od svakoga grijeha i produhovljuje ih po zajedništvu što ga s njime imaju …” sv. Bazilije Veliki

“Duh Sveti osuvremenjuje Crkvu: uistinu je prosvjetljuje i vodi naprijed. Mi kršćani od Boga trebamo tražiti milost poslušnosti Duhu Svetomu. Poslušnost Duhu, koji nam govori u srcu, u životnim okolnostima, u životu Crkve i u kršćanskim zajednicama; govori nam uvijek i svakodnevno!” sv. papa Ivan XXIII.

Svetište Majke Božje Trsatske Rijeka, Gospa Trsatska
Svetište Majke Božje Trsatske Rijeka, Gospa Trsatska

Duh Sveti Bog

Duh Sveti je treća Božanska Osoba, s Ocem i Sinom Isusom Kristom pravi Bog. Duh Sveti je Bog, zajedno sa Ocem i Sinom čini Presveto Trojstvo. Po njemu je Bog Otac stvarao zemlju (Post 1,1) i život na njoj, po njemu je Bog Otac govorio preko proroka, po njemu se utjelovio Isus Krist, Sin Božji, pravi Bog i pravi čovjek, Duh Sveti se pojavio u obliku bijelog goluba na rijeci Jordan, kada je Ivan Krstitelj krstio Isusa, Isus je pomazan Duhom Svetim javno djelovao, naučavao i činio čudesa, te se objavio kao Mesija, Božji Pomazanik – odnosno Spasitelj ljudskoga roda.

Isus naziva Duha Svetoga: Braniteljem, Duhom Istine kojeg će Otac poslati Crkvi, Isusovim učenicima i svima nama. Duha Svetoga primamo u sakramentu krštenja kada osim polijevanja vodom bivamo pomazani svetim uljem a potpuno u sakramentu Svete Potvrde tj. Krizme, kada nas biskup također maže svetim uljem i govori: ”PRIMI PEČAT DARA DUHA SVETOGA”.

Duh Sveti je sišao na zemlju 50 dana nakon Isusova Uskrsnuća, zato ovu Svetkovinu zovemo PEDESETNICA ili DUHOVI jer je sišao na apostole i Mariju u obliku plamenih jezika. Na taj način Isus je ispunio svoje obećanje da će svojim učenicima poslati “Silu odozgor” Duha Svetoga. Taj dan obilježavamo i kao dan kada je rođena Prva Crkva, jer su apostoli tek nakon silaska Duha Svetoga počeli izvršavati Isusovu zapovijed: ”Idite po svem svijetu i propovijedajte Evanđelje” (Mk 16, 15-18).

Darovi i plodovi Duha Svetoga

Postoji 7 darova Duha Svetoga =
1. mudrost, 2. razum, 3. savjet, 4. jakost, 5. znanje, 6. pobožnost, 7. strah Božji,

Darovi Duha Svetoga koji rađaju 12 plodova =
1. ljubav, 2. radost, 3. mir, 4. strpljivost = oprost, 5. velikodušnost, 6. uslužnost, 7. dobrota, 8. krotkost, 9. vjernost, 10. blagost, 11. suzdržljivost i 12. čistoća (Gal 5, 22-23).

Gdje sve nema prisutnosti Duha Svetoga?

Duha Svetoga nema tamo gdje su: oholost, neposlušnost, zavist, srdžba, svađa, neprijateljstvo, spletkarenje, razdor, bludnost, nečistoća srca, idolopoklonstvo, čaranje, gatanje, proricanje budućnosti, ljubomora, pijančevanje…

Marija - zaručnica Duha Svetoga

Vrijeme Duha Svetoga je vrijeme Crkve i vrijeme Marije. Marija je posve usmjerena prema Duhu Svetom. Ona je znak, ikona, mjesto, hram, zaručnica i svjedok Duha Svetoga. Ona je u povijesti spasenja svojim pristankom prva snagom Duha Svetoga omogućila Kristu ulazak u našu povijest. Zato ona i danas, Crkvi i svakome od nas, omogućuje da se spasenje ostvaruje po djelovanju Duha Svetoga, prema dobrohotnom Božjem naumu.

Stoga ljubav prema Mariji ne može se odijeliti od pobožnosti prema Duhu Svetome, a i pobožnost Duhu Svetom uključuje pobožnost i vjernost prema Mariji i Crkvi. »Stoga je Katolička Crkva, poučena od Duha Svetoga, s djetinjom ljubavlju štuje kao preljubeznu Majku« (LG 53)

Svetište Majke Božje Trsatske Rijeka, Gospa Trsatska