VERA IMAGO G.V. MARIAE TARSACTENSIS  – 1367. – 2017.

Dana 17. Studenog. 2017. s početkom u 10:00 sati, počeo je znanstveni skup u auli pape Ivana Pavla II. na Trsatu pod nazivom „VERA IMAGO G.V. MARIAE TARSACTENSIS  – 1367. – 2017.“.

Prva sekcija je bila POVIJESNO-TEOLOŠKA, u kojoj su predavači iznijeli sljedeće teme:

EMANUEL HOŠKO (zbog hospitalizacije fra Emanuela, rad je čitao fra Silvio Sušac) – Pisani izvori o dolasku slike Gospe Trsatske u samostan.
MARIJAN BRADANOVIĆ – O sakralnoj arhitekturi sjevernoga Jadrana u vrijeme dolaska ikone Gospe Trsatske.
MARKO MEDVED – Riječka Crkva i krunidba slike Gospe Trsatske 1715. godine.
VALERIJA KOVAČ – Marija u otajstvu utjelovljenja.
DANIJEL PATAFTA – Blažena Djevica Marija u franjevačkoj teologiji i duhovnosti.
SILVANA FUŽINATO – Evanđelist Luka – Marijin „slikar“.

Druga sekcija je bila POVIJESNO-UMJETNIČKA, u kojoj su predavači iznijeli sljedeće teme:

VERONIKA NEA GAŠPAR – Krunjenje slike Gospe Trsatske i molitva krunice
ZORAIDA DEMORI-STANIČIĆ – Nove spoznaje o slici Gospe Trsatske
IVANA PRIJATELJ-PAVIČIĆ – Tragom trsatsko-loretskih legendi o dataciji ikone trsatske Bogorodice i        papi Urbanu V. kao donatoru slavne ikone
MARINA VICELJA-MATIJAŠIĆ – Maria lactans – ikonografski predlošci za trsatsku sliku
DANKO ŠOUREK – „Triumphus Coronatae Reginae“ – scenografija krunidbe čudotvorne slike Majke Božje Trsatske 1715. godine.
MARIO BRAUN  – Prisjećanje na jedan davni restauratorski zahvat.

Te po završetku izlaganja tema, bila je PROMOCIJA KNJIGE ZORAIDE DEMORI – STANIČIĆ „JAVNI KULTOVI IKONA U DALMACIJI“ – S. Cvetnić, M. Vicelja -Matijašić, Z. Demori-Staničić

Znanstveni skup je također posjetio gradonačelnik grada Rijeke te zahvalio Franjevcima na suradnji.

Skup je organiziran u okviru znanstvenog projekta srednjovjekovna baština Kvarnera (SREBAK) Filozofskog fakulteta u Rijeci.

fra Marko Džaja
Franjevački Novicijat

DOWNLOAD – Trsat